Beëindiging werkzaamheden Slot 6, Almelo

Beste relaties en klanten,

Onze showroom aan het Slot in Almelo is gesloten.
Met ingang van 1 maart 2022 hebben wij onze werkzaamheden aan het Slot 6 in Almelo beëindigd.

Wij danken iedereen voor de samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen.

 

Wij werken verder onder de naam “Gewoon bouwen met Toon”.
Voor werkzaamheden of aanpassingen aan uw woning kunt u contact opnemen
met Toon via telefoonnr. 06 533 113 39 of per email via info@toonlangeveld.nl.